ด้วยความร่วมมือระหว่างคณะผู้บริหารชาวไทย 
 และ Arrix Integrated
ผู้เชี่ยวชาญการบำรุงรักษาอาคารจากประเทศออสเตเลีย
ได้ร่วมก่อตั้ง บริษัท สยาม - แอริคซ์ เซอร์วิส  จำกัด
 
เมื่อ ปี พ.ศ. 2542 ซึ่งได้ผสมผสานแนวคิดการจัดการ
ทุกขั้นตอน ของกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อนำผล
ที่เน้นประสิทธิภาพ ของการบริหารสู่บริษัทคู่ค้า ด้วยการนำ
เอาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัย และผลิตภัณฑ์น้ำยาเคมี
ที่ไม่ทำลายสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ
ของกระบวนการปฏิบัติงาน การบริการคุณภาพ
มาตราฐานสากล
บริการบำรุงรักษาอาคาร  ทำความสะอาด บริษัท สยาม - แอริคซ์ เซอร์วิส  จำกัด Siam - Arrix Service CO., Ltd. © 2009 Design by WebDesignTHai