ขอบข่ายการบริการ

        บริการด้านบำรุงรักษาความสะอาดภายในและภายนอกอาคาร
                      อาคารสำนักงานและอาคารสูง
                      ศูนย์เก็บสินค้าและกระจายสินค้า
                      โรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพ
                      โรงงานอุตสาหกรรม
                      ห้างสรรพสินค้าและห้างค้าปลีก
                      สถานศึกษา
                      คลังน้ำมันปิโตรเลียม
        บริการด้านแรงงาน
                      บริการจัดหาพนักงานงานประจำสำนักงาน
                      บริการจัดหาแรงงานเฉพาะด้าน เช่น พนักงานรับโทรศัพท์, พนักงานต้อนรับ , รับ - ส่งเอกสาร
                      บริการจัดหาพนักงานตำแหน่งต่างๆ ประจำโรงงาน , พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

        บริการด้านภูมิทัศน์
                      บริการออกแบบและจัดสวน
                      บริการบำรุงรักษา สนามหญ้า , สวน , ไม้ดอกไม้ประดับและตัดแต่งพันธุ์ไม้

                   
บริษัท สยาม - แอริคซ์ เซอร์วิส  จำกัด Siam - Arrix Service CO., Ltd. © 2009 Design by WebDesignTHai